Our Team

MR. MANOJ THAKUR

MANAGING DIRECTOR

ANUJ MISHRA

HEAD HR & ACCOUNTS

POOJA

HR

AVINASH MISHRA

(Z.S.M) WEST & EAST ZONE

ANJANI KUMAR

(R.S.M) BIHAR & JHARKHAND

D. MAHESH KUMAR

( R.S.M ) SAUTH ZONE

HARPAL SINGH

( R.S.M ) PANJAB,HIMACHAL,J&K.

NITIN DEVANG

( A.S.M ) MP & CHATISGHAR

Abhishek Raghuvansi

( Z.S.M ) U.P & Utrakhand.

Rakesh Kumar Panday

( A.S.M )

Abhishek Tiwari

( S.O ) U.P